Sản Phẩm

Previous Next Xút Vảy – CAUSTIC SODA FLAKES 99% Thông tin sản phẩm ▼ Ứng dụng sản phẩm ▼ Thông tin sản phẩm ▼ Tên sản phẩm: Caustic Soda Flakes Tên gọi khác, thường gọi: Hyđroxit natri; Caustic soda; Sodium hydroxide; Xút; Xút Vảy; Xút Vẩy,… Đặc điểm vật lí: Dạng rắn vảy mảnh, màu …

Xút Vảy – CAUSTIC SODA FLAKES 99% Read More »

Previous Next Natri Cacbonate – SODA ASH LIGHT 99.2% Thông tin sản phẩm ▼ Ứng dụng sản phẩm ▼ Thông tin sản phẩm ▼ Tên sản phẩm: Soda Ash Light Tên gọi khác, thường gọi: Natri Cacbonat; Sodium carbonat; cacbonat natri; natri carbonate. Đặc điểm vật lí: bột mịn, màu trắng, không mùi. Công thức …

Natri Cacbonate – SODA ASH LIGHT 99.2% Read More »

Previous Next Muối Natri Sulfate 99% – SODIUM SULPHATE ANHYDROUS Thông tin sản phẩm ▼ Ứng dụng sản phẩm ▼ Thông tin sản phẩm ▼ Tên sản phẩm: Sodium Sulphate Anhydrous Tên gọi khác, thường gọi: Natri sunfat , Muối Natri sulphate, Disodium monosulfate, Sulfuric acid, Sodium salt, Disodium sulfate, Sodium sulfate, Sulfuric acid, sodium …

Muối Natri Sulfate 99% – SODIUM SULPHATE ANHYDROUS Read More »